14.03.2016.

Jačanje kapaciteta i sastanak lokalne koalicije u Vukovaru

Jačanje kapaciteta i sastanak lokalne koalicije u Vukovaru

U sklopu projekta Žene na tržištu rada – procjena utjecaja roda, dana 16. ožujka 2016. između 10:00h i 14:00h u vijećnici Vukovarsko-srijemske županije održat će se tri aktivnosti za lokalne dionike:


  1. radionica sa svrhom jačanja kapaciteta za primjenu načela procjene utjecaja roda u polju javnih politika i procesima donošenja odluka (prva radionica od ukupno dvije),
  2. radionica sa svrhom jačanja kapaciteta za praćenje i evaluaciju politike i provedbenih mjera koje se tiču rodne ravnopravnosti, rodno osviještenih politika i položaja žena na tržištu rada,
  3. sastanak neformalne lokalne koalicije najvažnijih dionika u lokalnoj zajednici (prvi sastanak od ukupno četiri).1) Cilj ove aktivnosti, koja je namijenjena svima onima koji su uključeni u procese donošenja odluka i kreiranja politika u lokalnoj zajednici, je upoznati predstavnike/ce lokalne zajednice s načelima procjene utjecaja roda te im omogućiti da ta načela primjenjuju u svom radu. Za vrijeme trajanja projekta održati će se dvije radionice, a očekivani rezultati su sljedeći: 1) sudionici razumiju glavna načela procjene utjecaja roda, 2) sudionici prepoznaju politike i provedbene mjere koje utječu na aspekte rodne ravnopravnosti, 3) sudionici mogu izvršiti procjenu kakve će posljedice određene politike i mjere imati na rodnu ravnopravnost, 4) sudionici znaju predložiti izmjene politike ili mjera koje nepovoljno utječu na rodno ravnopravnost, 5) uspostavljena je suradnja između relevantnih dionika, i 6) navedeni dionici su osposobljeni za zajedničko provođenje procjene utjecaja roda.


2) Radionica je namijenjena predstavnicima/cama organizacija civilnog društva i građanima/kama, a glavni cilj je unaprijediti njihove vještine i kompetencije kako bi se mogli uključiti u praćenje i zagovaranje u vezi s rodnom ravnopravnošću, rodno osviještenim politikama i poboljšanjem mjera na lokalnoj razini koje se tiču položaja žena na tržištu rada.


3) Funkcija neformalne koalicije najvažnijih dionika u lokalnoj zajednici biti će praćenje uključivanja rodne perspektive u sve politike, a osobito one koje utječu na položaj žena na tržištu rada i na usklađivanje obiteljskih obaveza i plaćenog rada. Kako bismo potaknuli komunikaciju i suradnju između organizacija civilnog društva, predstavnika tijela javne vlasti, članica/ova povjerenstava za ravnopravnost spolova i drugih zainteresiranih dionika, do kraja provedbe projekta održat ćemo 4 sastanka. Na sastancima će biti predstavljeni rezultati provedenog istraživanja te ćemo razgovarati o tome kako na lokalnoj razini unaprijediti provedbene mjere, usluge i strateške planove koji se tiču rodne ravnopravnosti, stoga smatramo da je izuzetno važno da se što veći broj dionika odazove i uključi u praćenje politika i mjera.


Podsjećamo, opći cilj projekta je pridonijeti unaprjeđivanju zagovaračkih aktivnosti organizacija civilnog društva usmjerenih na opću transparentnost i dobro upravljanje hrvatske javne uprave na polju rodne ravnopravnosti, a osobito onih politika koje pridonose stvaranju pozitivnog okruženja za žene na tržištu rada.


Radionice u Vukovaru su organizirane u partnerstvu s Vukovarskim institutom za mirovna istraživanja i obrazovanje - VIMIO.


Pozivamo sve zainteresirane građanke i građane iz Vukovarsko-srijemske županije da nam se pridruže.
Povratak na ostale novosti